"למה היא לא יוזמת סקס אם כשאנחנו עושים סקס היא נהנית?"